logo
Klantenservice : +31-85-208 8482
Maandag - Vrijdag 09:30 - 17:30 Op afspraak in het weekend

Onze missie is de natuurlijke bodemvruchtbaarheid, ecosysteemdiensten en landschappen te herstellen.

Contact Biesseltsebaan 14 6561 KC Groesbeek Nederland +31-85-208 8482 contact@soil.vision
ABONNEER

Please enter subscribe form shortcode

Belang van zuurstofgehalte in bodem

Soil Vision’s bodemanalyses bevorderen duurzaamheid en gewasgroei

Nederlandse boeren krijgen met Soil Vision’s analyse Bodeminzicht 2.0 beter inzicht in de oorzaken van verschillen in gewasgroei. Deze methode verklaart veranderingen en variaties in gewassen door te kijken naar verschillen in het bodemleven en bodemprocessen. Dr. Judith van de Mortel, lector voor de HAS in Den Bosch en Venlo, past deze bodemanalyses toe in haar project ‘Praktijkkennis voor voedsel en groen: duurzaam bodembeheer’, waarin ze samen met negen boeren uit Brabant en Limburg en een groep studenten onderzoekt hoe het gehalte organische stof in de bodem kan worden verbeterd. Klik hier voor meer informatie. De eerste resultaten zijn veelbelovend en bieden waardevolle inzichten in zowel de chemische samenstelling van de bodem als de biologische processen die er plaatsvinden.

Projectdoel: Inzicht in bodemkwaliteit voor boeren

Het project van Dr. Judith van de Mortel richt zich op het verschaffen van inzicht in de bodemkwaliteit voor ondernemers. Door de karakteristieken van de bodem te analyseren, zoals watercapaciteit, voedingsstoffen, grondwaterstand en de effecten hiervan op gewaskwaliteit, krijgen boeren waardevolle informatie om de groei van hun gewassen te verbeteren. Het project onderzoekt ook de impact van verschillende beheersmaatregelen op bodemkwaliteit en gewasgroei. Met behulp van Soil Vision’s bodemanalyses, die gegevens genereren over bodemmilieu, bodemleven en nutriëntenkringloop, wordt geprobeerd verbanden te leggen om zo de processen op het perceel beter te kunnen sturen.

Vroege resultaten tonen belang van zuurstofgehalte in bodem

Hoewel het project nog in een vroeg stadium verkeert, toont het al een duidelijke relatie tussen een laag zuurstofgehalte in de bodem en een afname van mineralisatie en bodemactiviteit. De ondernemers zijn enthousiast over de metingen en inzichten die de bodemanalyses opleveren. Zuurstof speelt een cruciale rol in de activiteit van het bodemleven en de kringloop van voedingselementen op het perceel. Verbetering van het zuurstofgehalte kan bijvoorbeeld worden bereikt door het verhogen van de organische stof, het handhaven van de vochtbalans en het behouden van een goede bodemstructuur.

De unieke methode van Soil Vision maakt het mogelijk de effecten van zuurstofbeschikbaarheid in beeld te brengen.

“Alle processen in de bodem hebben verband met en invloed op elkaar. Dat maken we inzichtelijk met de laboratoriumanalyses. De bewustwording bij de boeren van de onderlinge relaties tussen acties of situaties op het perceel en de gevolgen voor de bodem en het gewas, kan veel opleveren. Dat is waar we het allemaal voor doen”, zegt Judith. We zijn nu bijna 2 jaar bezig, maar organische stof in de bodem opbouwen kost tijd. In vijf tot zes jaar kun je heel veel bereiken. De eerste resultaten zijn veelbelovend.”